Zadarski list Sep 12
Procesija ulicama od Narodnog trga do Gospe od Zdravlja