Zadarski list Sep 12
Kip je djelo poznatog hrvatskog akademskog kipara Tomislava Kršnjavija