Zadarski list Sep 12
Igre bure, soli, sunca i mora te udari vjetra ponekad veći od 170 kilometara na sat su fantastične i to se ne može prikazati nikakvom tehnologijom nego se naprosto mora doživjeti na licu mjesta