Zadarski list Sep 12
Deklaraciji je do sada pristupilo više od 200 europskih otoka