Zadarski list Sep 11
Zemljište na kojem se sječe šuma u vlasništvu je benediktinki Samostana sv. Marije, a koje su dale u zakup tvrtki Bio svijet