Zadarski list Sep 11
Novi direktor turističke zajednice dao je Zadarskom listu prvu izjavu za medije