Twitter | Search | |
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg
Awr o hyrwyddo yn y Gymraeg bob nos Fercher rhwng 8 a 9yh. Defnyddiwch y hashnod a mi nawn ail-drydar. Weekly Welsh language Twitter hour
151,395
Tweets
12,574
Following
12,928
Followers
Tweets
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg 3h
Ymunwch â ni nos yfory a phob nos Fercher rhwng 8 a 9 am Yr Awr Gymraeg. Awr o hyrwyddo a marchnata drwy gyfrwng y Gymraeg. Ychwanegwch yr hashnod marchnata Cymraeg i'ch neges ac fe rannwn eich neges a bron i 13,000 o gyfrifon Twitter unigol 👏🏻👍🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg 4h
Beth yw ? Rydym yn llwyfan hyrwyddo ar gyfer busnesau, sefydliadau ac unigolion sydd eisio cyrraedd cynulleidfa Cymraeg. Ychwanegwch yr hashnod i'ch hysbys neu cyhoeddiad ac fe rannwn a bron a 13,000 o gyfrifon Twitter 👍🏼 👏🏼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg 5h
Ymunwch â ni nos yfory a phob nos Fercher rhwng 8 a 9 am Yr Awr Gymraeg. Awr o hyrwyddo a marchnata drwy gyfrwng y Gymraeg. Ychwanegwch yr hashnod marchnata Cymraeg i'ch neges ac fe rannwn eich neges a dros 12,500 o gyfrifon Twitter unigol 👏🏻👍🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Y Bywgraffiadur 5h
Ganwyd Alun Hoddinott, cyfansoddwr cerddoriaeth glasurol, un o brif gyfansoddwyr , ac un o’r ychydig i ennill bri rhyngwladol, ym Margoed, Sir Forgannwg 1929
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Casgliad y Werin Cymru 5h
Mae yn rheoli Archif Cyn-filwyr Gorllewin Cymru (WWVA) ac mae'n adnodd dysgu gwerthfawr i haneswyr, ymchwilwyr, ysgolion a cholegau. Porwch eu cynnwys a dysgwch am gyn-filwyr y lluoedd arfog yng Ngorllewin Cymru ⬇️
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Dewi Eirig Jones 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 5h
Sioe Môn ar-lein am y tro cyntaf - Podlediad Bwletin Amaeth
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Lleucu Edwards 14h
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Siop Na-nog 16h
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg 16h
Replying to @AwrYDysgwyr @Cymraeg
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Awr Y Dysgwyr 16h
Pwy yw'r person neu gwmni gorau i siarad am funding Cymraeg? Mae rhai o bobl gwybod bod e'n edrych fel wna i golli fy swydd yn fuan, felly awyddus iawn archwilio pob opsiwn arall! Diolch.
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg 16h
Ymunwch â ni pob nos Fercher am 8 am awr o hyrwyddo a marchnata drwy gyfrwng y Gymraeg. Ychwanegwch yr hash nod i'ch neges hyrwyddo ag fe wnawn rhannu eich neges a bron i 13,000 o gyfrifon Twitter 👍🏼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿😊
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Y Bywgraffiadur 16h
Bu farw Gilbert Parkhouse a chwaraeodd 435 gêm i gan sgorio 23,508 rhediad dosbarth cyntaf ar gyfartaledd o 31.68 rhediad, ac a chwaraeodd 7 Gêm Prawf i Loegr, yng Nghaerfyrddin 2000 Llun J.H. Morgan
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Y Bywgraffiadur 16h
Ganwyd y clerigwr, hynafiaethydd, ac eisteddfodwr Thomas James, ym , Sir Benfro 1817
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Nia Llywelyn 16h
A fyddet ti’n fodlon cyhoeddi’r Noson Lawen nos Wener ar y Welsh Speaking Practice plîs . Y pumed Noson Lawen. Croeso i bobl gysylltu os am gymryd rhan neu jyst gwylio
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
ICO 21h
Heddiw, mae pyllau nofio, campfeydd a chanolfannau hamdden yn ailagor yng Nghymru. Mae gennym gyngor manwl i helpu busnesau i gasglu data cwsmeriaid trwy olrhain cyswllt. Gweler yma am help a chymorth:
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
GwasgPrifysgolCymru 21h
'Cawn yma flas ar fwrlwm ac egni diwylliant Cymraeg yr Unol Daleithiau yng nghyfnod yr ymfudo mawr'. Defnyddiwch y cyfeirnod EISTEDDFOD50 i dderbyn 50% o ostyngiad ar 'Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad?' ar ein gwefan! Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth:
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Sarah Cooper 20h
Myfyrwraig MA Non yn chwilio am rhieni efo plant 7-11 oed i gymryd rhan mewn astudiaeth fer! Holiadur syml i rhieni a tasgau bach i’r plentyn yn enwi lluniau a darllen brawddegau syml Cymraeg! ebostiwch hi ar elu117@bangor.ac.uk
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Pôl Wilias 19h
Waw; tywydd . Edefyn byr iawn! ☀️ 4 o'r gloch: plannu sedums aballu -yn yr haul- ar ben to'r cwt coed tân...1/3
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Ceiliog Dandi 18h
Beth yw'r cysylltiad rhwng Gotham (1215); Aberteifi (1346) a Washington D.C (2020)? Darllenwch y ffugwirionedd yn
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Joanna Jones 18h
Reply Retweet Like