Twitter | Search | |
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg
Awr o hyrwyddo yn y Gymraeg bob nos Fercher rhwng 8 a 9yh. Defnyddiwch y hashnod a mi nawn ail-drydar. Weekly Welsh language Twitter hour
121,313
Tweets
11,508
Following
11,897
Followers
Tweets
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg 6h
Yn ogystal â rhwng 8 a 9 pob nos Fercher gallwch ddefnyddio'r hashnod marchnata Cymraeg unrhyw amser o'r wythnos i hyrwyddo'ch busnes, digwyddiad, gwasanaethau neu gynnyrch. 24/7 365 dydd y flwyddyn. Cyrhaeddwch miloedd o bobol heb ymdrech na ffwdan. 👍🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿😊
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
AlunThomas 7h
Am y tro cyntaf, mae wedi gwneud cais am siaradwyr Cymraeg i weithio yn eu hystafell reoli - i ateb galwadau 999 ac 101. Cath Baldwin yw swyddog polisi’r Gymraeg
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Theatr Genedlaethol Cymru 7h
Dysgu Cymraeg? Galwch draw i Ffwrnes neu wythnos yma i weld darlleniadau o ddramâu newydd gan ddramodwyr newydd? 18 Mehefin Ffwrnes 19 Mehefin
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Cant a mil 10h
Diolch yn fawr iawn !!
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
matt spry 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 9h
The group Welsh in Adamsdown/Splott will be going to the comedy night in The Royal Oak 7pm Wednesday 19th June. The night has been organised by a local Welsh learner and he's doing a set as well! Free entry!
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
matt spry 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 9h
Bydd y grŵp Cymraeg yn Waunadda/Sblot yn mynd i'r noson gomedi yn y Royal Oak 7yh nos Fercher 19eg Mehefin. Mae'r noson wedi'i threfnu gan ddysgwr Cymraeg lleol ac mae e'n gwneud set hefyd! Mynediad am ddim!
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Bolycs Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 9h
"Hogia, wî had betyr start spîcyn Cymraeg, ddat coc oen ffrom Byrminham widd ddy tŷ haf his cymin hin..."
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Y Bywgraffiadur 8h
Bu farw John Cowper Powys, nofelydd, bard, beirniad llenyddol ac athronydd poblogaidd ym Mlaenau Ffestiniog 1963
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
glasdirLlanrwst 13h
We love a bit of singing here at Glasdir Canu lyfli yma heddiw hefo 😀😀
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Y Sioe Gymraeg 8h
Dwi'n FYW hefo'r Sioe Gymraeg ar Radio Bronglais gyda amryw o ganeuon NEWYDD SBON i chi - ymunwch ar 87.8 FM, ar ap TuneIn neu ar
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Ysgol Cymerau 11h
Llongyfarchiadau i'r 4 fu'n cynrychioli'r ysgol yng nghystadleuaeth y Criw Mentrus. Maent nawr yn mynd i'r rownd derfynol yng Nghaerdydd!!
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Syniadau Mawr Cymru 16h
Y teimlad o ryddhad ar ôl i feirniaid ofyn eu holl gwestiynau! Siwr aeth popeth yn iawn. ☺️ Diwrnod gwych hyd yn hyn yng Nghystadleuaeth Ranbarthol Gogledd Cymru . Llongyfarchiadau i'r 15 a gyrhaeddodd y rownd derfynol!
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Orielodl 7h
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
_bydbach_ 7h
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Canna Consulting 7h
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg 7h
Yn ogystal â rhwng 8 a 9 pob nos Fercher gallwch ddefnyddio'r hashnod marchnata Cymraeg unrhyw amser o'r wythnos i hyrwyddo'ch busnes, digwyddiad, gwasanaethau neu gynnyrch. 24/7 365 dydd y flwyddyn. Cyrhaeddwch miloedd o bobol heb ymdrech na ffwdan. 👍🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿😊
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg 9h
Yn ogystal â rhwng 8 a 9 pob nos Fercher gallwch ddefnyddio'r hashnod marchnata Cymraeg unrhyw amser o'r wythnos i hyrwyddo'ch busnes, digwyddiad, gwasanaethau neu gynnyrch. 24/7 365 dydd y flwyddyn. Cyrhaeddwch miloedd o bobol heb ymdrech na ffwdan. 👍🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿😊
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Canolfan S4C Yr Egin 10h
Mi fydd Robert Recorde yn ymweld gyda ni dros y bythefnos nesaf ynghlwm a'n gweithdy rhifedd 'datrys a darganfod’ i flynyddoedd 5 a 6. Yn ogystal a'r sioe mae gweithgareddau rhifedd hwylus. Pris sesiwn yw £4 y disgybl. Cysylltwch gyda ni am ragor o wybodaeth
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Awr Y Dysgwyr 11h
heno 21:00. Not going to lie though, I might be asleep by then.
Reply Retweet Like
#yagym🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yr Awr Gymraeg retweeted
Janet Tabor 11h
Dw i wrth fy modd. Roedd 12 ohonyn ni yn clwb clonc y bore ‘ma yn Pugh Wenfo. Un wyneb newydd eto! Mae grwp yn tyfu fel y blodau yn y canolfan gerddi ! Dewch draw, Bob bore Llun am 11 o’r gloch.
Reply Retweet Like