Twitter | Search | |
Yonusa
31
Tweets
6
Following
0
Followers
Tweets
Yonusa retweeted
SURABIGELO Sep 16
Nganteur nu rek indit Mawa nu rek milu Moal ngajak nu teu bisa :)
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 25 Dec 16
Sa acan kabatur mere masukan, mending nyieun heula perubahan keur diri sorangan. MELAK HEULA SAMEMEH NGALA!!!
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 23 Nov 16
Lain era ku sangsarana Tapi era bisi jadi jalma balaga padahal sagala teu boga. Rumasa jalmi alit, sanes jalmi elit.
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 17 Jul 16
Saat para pendaki bs nyieun tulisan"dpt salam dri puncak" buat si dia Aku yg ulin nya kapasar mlam hny bs "Dpt salam dri tukang kulub su'uk"
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 31 Jul 16
Tong jadi jalma TAKABUR bisi heurin liang KUBUR !!
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 1 Aug 16
Najan tutur saur siga nu ngalantur, da angger tata basa mah kudu DIJAGA ....
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 20 Aug 16
Lobakeun sabar Tong eureun ikhtiar. Lamun hirup dijajah keneh ku ERA, iraha rek MAJUNA ??
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 15 Sep 16
Caangna matahari Haneutna cikopi. Gusti, nuhun kanggo sagala rupi ieu ku abdi di nikmati :)
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 27 Sep 16
PERGI SULIT BERTAHAN SAKIT. Hayang pisah tapi geus kaliwat nyaah Gusti enggal pasihan abdi titik cerah.
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 30 Sep 16
Najan saeutik ngarana oge PENGORBANAN! Tetep kudu di hargaan lamun teu hayang pabeulit jeung PENYESALAN.
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 30 Sep 16
Kudu daek meurih lamun hayang meurah. Ibarat peso nu di asah ngarah seukeut dimana rek meulah buah!
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 6 Oct 16
"JIJIEUNAN" FORMALITAS LISAN NU TEU SARUA JEUNG KANYATAAN!!!
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 31 Oct 16
Do'a jeung harapan masih angger Mugia teu patukeur diantara nu salah jeung nu bener.
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 4 Dec 16
Lain teu cinta kampung halaman Lain teu betah di lembur sorangan Tapi lamun terus bertahan Aya bahan moal aya kamajuan !
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 3 Dec 16
NUHUN!!! Prilaku maneh ka urang cukup berkesan Teu kudu susulumputan. Hayu urang silih hampura Tibatan di omongkeun ku jelema loba.
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 27 Sep 17
Ngomong mah bebas, teu mayar!! NGAN ANGGER KUDU DIJAGA!!
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO 28 Nov 17
Hirup... Kudu bisa siga KEMBANG!! Tetep seungit, najan aya dina lengeun anu maehanna.
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO Dec 19
Kepada yg sedang kanyenyerian.... Kalem. Tong pundung tong belikan!! Era ku BULAN.... Sorangan, kapoekan. Tapi masih keneh bisa NYAANGAN..!!!
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO Jan 7
TONG BABARI TEUING MIKANYAAH!! tos geubis mah hese gugah.
Reply Retweet Like
Yonusa retweeted
SURABIGELO Mar 12
HAYANG NU LUHUR KAAJUL, NU GIGIR KASISIR. Karna hirup... Lain ukur purakkeun ayeuna, tapi jang alaeun jaga :)
Reply Retweet Like