น้องหยก 30 Jul 13
กลับไปเรียนทันมั้ยให้ทาย 😂 (@ บ้านหญิง Cafe & Meal (Baan Ying) - )