Twitter | Search | |
Ysgol Mynydd-y-Garreg
Cyfrif swyddogol Ysgol Mynydd-y-Garreg / Official account of Ysgol Mynydd-y-Garreg
1,186
Tweets
98
Following
439
Followers
Tweets
Ysgol Mynydd-y-Garreg 4h
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg 6h
Amser cylch ‘Beth sy’n gwneud ffrind caredig?’ i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Heddwch. 🌈 ‘What makes a caring friend?’ circle time to celebrate International Peace Day. 🌈
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 18
Roedd disgyblion Blwyddyn 2 wedi mwynhau datrys her o greu sgwâr 100 heddiw! Gwaith gwych bois 👏🏼 Year 2 pupils enjoyed solving the challenge of creating a 100 square today! Excellent work 👏🏼
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 18
Llongyfarchiadau i chi’ch pedwar. Sêr a Chymry’r wythnos! Da iawn chi! ⭐️ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 18
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 16
Roedd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn mwynhau cyfri a threfnu rhifau heddiw 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣ Pupils in the Foundation Phase enjoyed counting and organising numbers today 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 14
Blwyddyn 1 a 2 yn dysgu a sillafu geiriau ‘Bl’. Da iawn chi! Year 1 and 2 learning and spelling ‘Bl’ words. Well done!
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 11
Llongyfarchiadau i Ser yr Wythnos a Cymry’r Wythnos cyntaf y flwyddyn ysgol newydd. Da iawn chi!
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 11
Prynhawn Dydd Gwener prysur! A busy Friday afternoon!
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 11
Pawb yn mwynhau gwasanaeth ar ffurf newydd, gan ddathlu llwyddiannau ein Ser yr wythnos a ein Cymry yr wythnos. Llongyfarchiadau i chi’ch pedwar.
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 9
Daeth ymwelydd i weld y plant yn ystod amser cinio 🦗 A visitor came to see the children during lunch time 🦗
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg retweeted
LlC_Addysg Sep 8
A yw'ch plentyn yn dangos symptomau Covid-19 neu a ydyn nhw'n symptomau tebyg i annwyd? Mae Dr Heather Payne, PediatregyddPaediatregydd, yn siarad am sut a phryd y dylai eich plentyn gael prawf.
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg retweeted
WG Education Sep 8
Is your child showing symptoms of Covid-19 or are they cold-like symptoms? Dr Heather Payne, a Paediatrician, talks about how and when your child should have a test.
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 8
Mae’n hyfryd i glywed lleisiau’r plant yn llenwi dosbarthiadau’r ysgol unwaith yn rhagor 🌈 It’s lovely to hear the children’s voices filling the classrooms once again 🌈
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 4
Replying to @YMynyddygarreg
Rhai o ddisgyblion newydd Yr Adran Iau yn paratoi ar gyfer thema’r tymor. Some of our new Adran Iau children preparing for our theme work.
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 4
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 3
Disgyblion ifancach y Cyfnod Sylfaen yn mwynhau eu hamser yn ôl yn yr ysgol! 🤩 The youngest pupils in The Foundation Phase enjoying their time back in school! 🤩
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg retweeted
Sarah-Jayne Davies Sep 3
What a lovely gesture Diolch a pob lwc 💪🏻
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 3
Croeso nôl!! 👍 😃
Reply Retweet Like
Ysgol Mynydd-y-Garreg Sep 2
Rydym mor gyffrous i ddechrau croesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel yfory ac i groesawu’r plant newydd!! 🤩 😊 We’re so excited to start welcoming pupils back safely tomorrow and to welcome our new pupils!! 🤩 😊
Reply Retweet Like