Twitter | Search | |
יאיר לפיד Yair Lapid
מה שאנחנו רואים כרגע זה לא משא ומתן קואליציוני–זו עסקת שוחד. אין לזה שם אחר. שוחד. נכנס נציג של מפלגה, מבקש תקציבים, נתניהו מבקש בתמורה חסינות. נכנס חבר ליכוד, רוצה להיות שר, נתניהו רוצה שיתחייב לעזור לו לברוח מהכלא. תביא חסינות תקבל כסף. זה שוחד. זה פלילי. זה למכור את המדינה.
Reply Retweet Like More