Όλα είναι δρ(ώ)μος Nov 24
Καλέ έβαλαν χρέωση στο 1142 να πληρώνουν κάτι κι οι ρουφιανοι