Daniela Sans 12 Oct 12
que no tinc res a celebrar, i que respecto quan se'm respecta a mi, i els espanyols no ho fan.