TurismeIndustrialCAT Jul 15
El fomenta la recollida selectiva i la valorització dels residus domèstics♻️. És un bon moment per valoritzar la tasca de la gestió dels residus, ja que el reciclatge és clau si volem tenir un planeta sostenible!🌱💚