🇲🇰 نجوای زمینی 🇳🇦 🇫🇲 17 Feb 18
که یه روزی قهرمان آسیا شده بود رفت دسته سه. اصلا نمیدونستم چیزی به اسم «دسته سوم» هم هست.