Twitter | Search | |
This is the legacy version of twitter.com. We will be shutting it down on 15 December 2020. Please switch to a supported browser or device. You can see a list of supported browsers in our Help Center.
WW2 Hordaland 1940
Twitring i sanntid om stort og smått frå 1940, dag for dag, frå Hordaland, Voss og omland. Ny, kraftig utvida utgåve av prosjektet i 2012. Eg er
1,311
Tweets
325
Following
1,964
Followers
Tweets
WW2 Hordaland 1940 May 7
Kåre Furuberg var med på kampane i Valdres. Han gjekk i krigsfangenskap ved Fagernes 1. mai 1940. "Alle tyskarar lét som dei var misunnelege på oss. Me kunne dra heim att til våre kjære og ha det godt, medan dei måtte kjempa vidare, kanskje i årevis."
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 7
Steinar Valestrand vart ført til Bergen, der rundt 800 norske krigsfangar sat fanga på to passasjerskip i Eidsvåg. Han var med i den første pulja av desse som vart sett fri, 16. mai 1940.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 7
Etter bombinga av Voss gjekk Einar Solberg jernbanelinja heim til Arna. "Folk flest trudde meg ikkje når eg fortalde om hendingane på Voss. Når eg t.d. fortalde at ca. 80 hus var gådde med i brannen, var det nokre som sa at eg måtte no lyga med måte."
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 7
Replying to @Petatnissen
Takk!
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 7
Replying to @fremferd
Takk!
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 6
Sverre Djønne og dei andre fangane på Voss sat på Vangen skule i nokre veker og gjorde tvangsarbeid, m.a. utviding av flyplassen på Bømoen. Djønne var ein av dei første som vart sleppt fri, den 17. mai 1940. (Djønne, "Våren 1940" (1985))
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 6
Westbøe organiserte seinare motstandsarbeidet mot okkupasjonen i Haugesundsdistriktet. Han blei arrestert i 1942 og døydde i Dachau 7. februar 1945.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 6
Kaptein Lunde vart arrestert saman med 1100 andre norske offiserar 16. august 1943 og døydde i fangenskap i Schildberg (no Ostrzeszów i Polen) 7. september 1944.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 6
Replying to @WW2Voss1940
"Neste formiddag ville jeg være hjemme igjen, hjemme i et hærtatt Bergen. Jeg var fri, men var jeg ikke frivillig på vei inn i undertrykkelsen? Nei, kampen skulle fortsette, men på en annen måte. Hitlers forrykte ideer skulle i alle fall ikke beseire oss. (A. Lyngvi, 1990)
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 6
Arne Lyngvi var blant dei som fylgde tilbaketrekkinga over Sognefjorden. 1. mai var han forlagt i Hafslo då general Steffens avslutta motstanden. Lyngvi og dei andre vart demobilisert utan å gå i krigsfangenskap. Han fekk båttransport heim att til Bergen.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 6
Med det var dei regulære krigshandlingane på Vestlandet i 1940 over. Takk til alle som fylgde med og for alle oppmuntringar undervegs! No er det slutt på daglege oppdateringar her, men det kjem kanskje nokon epilogar.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 5
Dei siste norske soldatane i Røldal blir dimittert. Tyskarane har ikkje komme til bygda endå. Dei norske soldatane har ikkje vore i kamp.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 4
Replying to @WW2Voss1940
"Ble bygden brent, ville det være mer enn vanskelig å bygge en sådan fjellbygd opp igjen. Jeg bestemte derfor at avdelingen skulle oppløses og alle våpen og all ammunisjon bringes i sikkerhet."
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 4
Replying to @WW2Voss1940
"Jeg fant å måtte si at enten måtte kamp opptas med alvor for øye, eller så oppgav man Røldal uten kamp og spredte avdelingen mens det ennå var tid og alle våpen kunne bringes bort og gjemmes. Jeg fandt det nytteløst med 40 mann å oppta kamp i Røldal."
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 4
I Røldal ligg framleis ein norsk styrke på 40-50 mann. Major Bugge, som nettopp har komme over fjellet frå Vinje, orienterer om situasjonen på eit møte med alle soldatar og befal:
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 4
Den tyske oppkkupasjonsmakta ber om at treflaka som mange butikkar i Bergen har spikra framfor vindua sine, skal fjernast. "Det er ikke noget opløftende syn å se så godt som alle forretningsvinduer tilspikret med trelemmer." Tyskarane seier at slikt ikkje lenger er nødvendig.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 4
Kaptein Collet Müller på Stord har fått ordre om at motstanden i Noreg sør for Trondheim skal innstillast. "De som ønsker det, kan fortsette til Nord-Norge, men de må selv sørge for å komme dit." Han dimitterer soldatar og befal på Stord. Tyskarane har ikkje prøvd å gå i land.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 3
Replying to @WW2Voss1940
I løpet av dagen har mannskapet på Herdla fort demontert våpena og gjort dei ubrukelege. Provianten blir fordelt blant lokalbefolkninga i området. Så forlet dei siste soldatane fortet. Ingen tyskarar har vist seg i nærleiken av fortet, og det har ikkje vore i kamp.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 3
Den norske kommandanten på Herdla fort har fått besøk av lensmannen i Herdla, som fortel at motstanden på Vestlandet er avslutta. Kommandanten får stadfesta ordren av marineleiinga i Balestrand.
Reply Retweet Like
WW2 Hordaland 1940 May 2
Replying to @WW2Voss1940
Løytnant Bach demobiliserer restane av kompaniet sitt ved Mjølfjell og let kvar og ein prøva å koma seg heim.
Reply Retweet Like