Twitter | Search | |
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ
Voor al uw meningen. Maatwerk op aanvraag. Blogt (on)regelmatig duimspijkers.
39,688
Tweets
2,880
Following
3,823
Followers
Tweets
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Replying to @TanteKee
Geen idee, ik neem steeds hetzelfde (half jointje per maand) en de werking is precies wat ik er van wil. Voor de diehards is dat misschien anders
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
En apart genoeg zijn de deelnemers hetzelfde verdeeld.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Niet weer. Nog steeds, dat komt en gaat met de seizoenen. Beetje als de zwartepietdiscussie maar dan iets regelmatiger.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Replying to @DTeclegiorgis
Ik weiger. Ik wil ook wel, maar ik weiger. Ga nu gazpacho maken. En aardbeien eten.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Die lees ik ook. Maar Axios stelt toch ook niets definitiefs?
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Dat ontken ik niet. Maar gelukkig krijgen PVV en FvD ook overal de volle laag. Ook van mij. Maar de wijze waarop Azarkan reageert is wat mij betreft niet nodig. Heb verder geen hekel aan de man.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Replying to @TanteKee
Dat zal voor de fanatiekelingen misschien gelden, maar dat lijkt me druppel op de gloeiende plaat.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Volgens mij is dat niet strijdig met wat Axios stelt. Er zijn in elk geval een hoop vragen nu.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Replying to @MarkKoggel
Niet. Half jointje per maand zo ongeveer.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Eh. Nee.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Dit lijkt me vergezocht. En gek dat coffeeshophouders zo regulering tegenwerken. De gemiddelde coffeeshopbezoeker zal echt niet opeens de steegjes induiken. Ik tweet dit namens een gematigd recreatief gebruiker.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ retweeted
Huub Bellemakers Sep 23
Peiling: Meerderheid Hongaren zou rapport Sargentini steunen. Dikke meerderheid vindt dat EU zeker wat te zeggen heeft over democratie
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ retweeted
Sarah Silverman 8h
KENTUCKY has an awesome choice: Badass
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 8h
Ik begrijp je niet helemaal.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ retweeted
Mrs. Betty Bowers 10h
Rod Rosenstein is reported to be leaving a toddler alone in a room with matches and a big bucket of gasoline.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ retweeted
Tom-Jan Meeus 10h
En blijkbaar is het waar. Fasten your seatbelts..
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 9h
Over Denk mag (en moet) ook gewoon kritisch geschreven worden hoor. Ik ben het niet volledig met eens, maar ze raakt wel degelijk een punt. Je reactie is trouwens Wilderiaans, . En je laatste zinnetje is nasty en draag niets bij aan je argument.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ 9h
Replying to @jellebc
Het komt goed.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ retweeted
Chris Klomp 11h
Labour eist bij de Brexit 'alle voordelen die bij het EU-lidmaatschap horen' - Dat is je vriendin dumpen en toch nog willen neuken.
Reply Retweet Like
Wouter Louwerens πŸ‡³πŸ‡±πŸŒ·πŸΈ retweeted
Frontbencher 16h
Reply Retweet Like