Wilco Louwes Jul 21
Een jaar lang geen restafval aanbieden. Onwaarschijnlijk, zeker als je in hoogbouw woont. Toch valt meer dan 5% van de huishoudens in in de categorie ‘nulaanbieder’.