Twitter | Search | |
Lesley Griffiths
Sianel swyddogol Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig / Official channel of the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
9,922
Tweets
986
Following
9,956
Followers
Tweets
Lesley Griffiths 4h
If you import goods into the UK from the EU , there will be changes after . Read the HM Revenue & Customs guidance here: 👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 4h
Os ydych chi'n mewnforio nwyddau i'r DU o'r UE, bydd newidiadau ar ôl . Darllenwch ganllaw Cyllid a Thollau EM yma: 👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 14h
Welsh Food & Drink Businesses: Hallets Real Cider is preparing for Read more on the actions they are taking: 👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 14h
Busnesau Bwyd a Diod Cymru: Mae Hallets Real Cider yn paratoi ar gyfer Darllenwch fwy am y camau maen nhw'n eu cymryd: 👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 19h
Replying to @Casnewydd_Cycle
Individuals are very welcome to make their own pledge 😃
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 19h
Diwrnod arbennig ac ysbrydoledig yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd Cymru. Diolch yn fawr iawn i'n siaradwyr gwych gan gynnwys , a . Gwnewch eich addewid i fynd i'r afael â yma:👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 19h
Brilliant, inspirational day at the Wales Climate Change Conference. Thanks to our fab speakers including , and . Make your pledge to combat here:👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 20h
2⃣ wythnos i fynd! Daw ein hymgynghoriad, Ffermio Cynaliadwy a’n Tir, i ben ar 30 Hydref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dweud eich dweud ar ein cynlluniau i gefnogi ffermwyr wedi 👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 20h
2⃣ Weeks to go! Our consultation, Sustainable Farming and Our Land, closes on 30 October. Make sure you have your say on our plans to support farmers after 👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 20h
Yn arbennig o addas ar
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 20h
Particularly fitting on .
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 21h
Replying to @wgmin_rural
Ymddiheiriadau, dyma'r linc cywir: 👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 21h
Replying to @wgmin_rural
Apologies for the faulty link, here's the correct one: 👇
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths retweeted
Woodland Trust Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🌎 22h
. talking collaboration ’s conference. How do we collectively scale up action addressing this ? Let’s have a fully informed debate about the role of🌳’s in this! ➡️
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 22h
Trafodaeth diddorol iawn gydag aelodau o’n gweithdai yn gynharach, mae’n wych i glywed yr adborth maen nhw wedi derbyn. Cofiwch, gallwch chi ymuno gyda’r trafodaeth gan ddefnyddio’r hashnod
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 22h
Very interesting discussion with figures from our earlier workshops, great to hear the feedback they’ve received. Remember, you can also get involved with the discussion using the hashtag
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 23h
Replying to @SallyAnnJane
Hi Sally. Thank you for bringing this to my attention We're looking into this and will fix the link asap.
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 24h
Mae dros 300 o arweinwyr o holl sectorau bywyd cyhoeddus Cymru yma heddiw. Yn ogystal â hyn? Byddwn yn plannu coeden ar gyfer pob un ohonynt o dan ein rhaglen .
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths 24h
There are over 300 leaders from across all sectors of public life here today. And guess what? We’re going to plant a tree for every single one of them under our programme!
Reply Retweet Like
Lesley Griffiths retweeted
Woodland Trust Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🌎 24h
Nimrod Wambette, fairtrade farmer. deforested causing mudslides destroying lives & livestock. 10m trees planted with , mitigating their . principles, this also works 4 !! More 🌳🌿🌳 ➡️
Reply Retweet Like