Twitter | Search | |
Dafydd Elis-Thomas
Sianel swyddogol y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth / Official channel of the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism
2,320
Tweets
630
Following
2,035
Followers
Tweets
Dafydd Elis-Thomas Jan 24
Falch iawn o gefnogi’r cais, mae'r enwebiad yn gydnabyddiaeth o'r tirwedd eithriadol yma - sydd â'i gwreiddiau yn ein daeareg a'n diwylliant, ond sydd ag arwyddocâd byd-eang.
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas Jan 24
Delighted to support this bid, the nomination provides further recognition of our outstanding landscape - of something which is rooted in our own geology and culture, but has global significance
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas Jan 23
Fantastic to be in Porthcawl today to launch a new vision for the visitor economy. Thank you to the industry for working with us to shape what’s important for the future.
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas Jan 23
Falch o fod yn rhan o lansiad gweledigaeth newydd ar gyfer yr economi ymwelwyr ym Mhorthcawl heddiw. Diolch i’r diwydiant am weithio gyda ni i ddweud beth sy'n bwysig ar gyfer y dyfodol. .
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Visit Wales Biz Jan 23
Here today at the stunning location of Rest Bay Watersports Centre to launch a new vision for the visitor economy of . Keep checking in
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Croeso Cymru Busnes Jan 23
Yma heddiw yn lleoliad ysblennydd Canolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay er mwyn lansio gweledigaeth newydd ar gyfer economi ymwelwyr . Mwy wedyn!
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Croeso Cymru Busnes Jan 22
Cyffrous iawn ynghylch datgelu blaenoriaethau newydd a phennod newydd ar gyfer yr economi ymwelwyr fory. Diolch am ein helpu i lywio dyfodol y diwydiant . Mwy fory!
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Visit Wales Biz Jan 22
So excited to unveil new priorities and a new chapter for the visitor economy tomorrow. Thank you for helping us shape the future of the industry. Check back in tomorrow
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas Jan 14
Delighted to see the exciting plans for the future of the Old College and pleased that are funding the developments with
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas Jan 14
Braf cael gweld y cynlluniau cyffrous ar gyfer yr Hen Goleg, ac yn falch iawn bod yn cefnogi’r fenter gyda
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Croeso Cymru Busnes Jan 13
Cymaint i’w weld, ei wneud a’i brofi o fewn . Dysgwch fwy am y Flwyddyn Awyr Agored a rhannwch rai syniadau gwych fel y gall ymwelwyr brofi’r gorau y gall Cymru ei gynnig
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Visit Wales Biz Jan 13
So much to see, do and explore in . Check in to the Year of Outdoors and share some great ideas to help visitors discover the best of Wales
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas Jan 13
Diolch o galon am y croeso. Thanks for the welcome – great opportunity to see your exciting plans.
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Amgueddfa Caerdydd Jan 9
It's a new year and the start of a new decade - and we've got a lot of exciting exhibitions lined up for you! Take a look at what's in store for 2020 at National Museum Cardiff 👇
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Joe Bickerton Jan 9
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Visit Wales Biz Jan 9
Exciting day today seeing some of ’ great tourism products and launching the Year of Outdoors. This is Wales. Check In.
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Croeso Cymru Busnes Jan 9
Diwrnod cyffrous heddiw wrth i ni weld rhai o fusnesau twristiaeth gwych a lansio’r Flwyddyn Awyr Agored. . This is Wales. Check In.
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas Jan 6
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Cadw Jan 6
Ai eich adduned blwyddyn newydd yw gwneud y gorau o’r awyr agored? Beth am fanteisio ar aelodaeth Cadw a mwynhau’r buddiannau? Mwynhewch 20% oddi ar hanes cudd Cymru ym mis Ionawr DEFNYDDIWCH Y COD HYRWYDDO: ION20
Reply Retweet Like
Dafydd Elis-Thomas retweeted
Cadw Jan 6
Is your new year’s resolution to enjoy the great outdoors more? Why not take advantage of our Cadw membership? Enjoy 20% off Wales’ hidden history this January! USE PROMO CODE: JAN20
Reply Retweet Like