Twitter | Search | |
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ
Sianel swyddogol Gweinidog y Gymraeg & Chysylltiadau Rhyngwladol / Official channel of the Welsh Minister for International Relations & Welsh Language
3,489
Tweets
2,143
Following
3,654
Followers
Tweets
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ Jul 19
Rwyโ€™n falch o gyhoeddi CD newydd ar gyfer pobl sydd yn byw gyda Dementia fel rhan o brosiect mewn partneriaeth gyda a . Diolch i a criw Annwyl Fan, Rhydaman am adael i ni lansioโ€™r CD gyda chi heddiw.
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Undeb yr Annibynwyr Jul 19
Da gweld y prosiect hwn syโ€™n estyn allan at rai bregus syโ€™n dioddef รข dementia ac yn mynd i gwrdd ag anghenion Cymry Cymraeg
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Chris Roberts. Jul 18
Cรขn y gรขn - Cymraeg on Spotify Welsh songs playlist โฆโฉ โฆโฉ โฆโฉ โฆโฉ โฆโฉ
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Bethhabjam Jul 19
Wonderful news of the launch of a CD of language songs for people with dementia. Care provision in oneโ€™s mother tongue so important for wellbeing Diolch โฆโฉ & ac eraill
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Cymraeg ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Jul 19
Heddiw, maeโ€™r CD Cรขn y Gรขn ( CD Cymraeg ar gyfer pobl sydd yn byw gyda dementia)yn cael ei chwarae am y tro cyntaf yng Nghartref Annwyl Fan, Rhydaman yng nghwmni a cyn hir mi fydd yn dosbarthuโ€™r CD i gartrefi gofal ar draws Cymru.
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
BBC Cymru Fyw Jul 19
Mae caneuon o'r gorffennol yn gallu helpu cleifion i ddwyn i gof atgofion melys, yn รดl arbenigwyr
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ Jul 19
Replying to @SpotifyUK
Os ydych chi eisiau gwrando ar y CD, mae modd gwneud drwy :
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ Jul 19
Rwyโ€™n falch o gyhoeddi CD newydd ar gyfer pobl sydd yn byw gyda Dementia fel rhan o brosiect mewn partneriaeth gyda a . Diolch i a criw Annwyl Fan, Rhydaman am adael i ni lansioโ€™r CD gyda chi heddiw.
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
WalesOnline Jul 19
The American woman who became a fluent Welsh speaker while living in Ohio - da iawn! ๐Ÿ‘
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Dydd Miwsig Cymru - Welsh Language Music Day Jul 19
Heddiw rydym mewn cartref gofal yn Rhydaman yn lansio CD ar gyfer siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Mae'r ddisg 20 trac yn cynnwys ๐ŸŽถo sawl degawd, mewn prosiect cydweithrediadol rhwng: ๐Ÿ‘‚:
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Dydd Miwsig Cymru - Welsh Language Music Day Jul 19
Today we are at a care home in Ammanford launching a CD and playlist designed for Welsh speakers living with dementia ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŽถ The 20-track disc contains ๐ŸŽถ from across eras and is a collaboration with: ๐Ÿ‘‚:
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ Jul 19
Gall siaradwyr sy'n byw gyda dementia fwynhau caneuon o'u gorffennol yn Gymraeg diolch i fenter gan cefnogwyd gan i helpu staff gofal i wella bywydau preswylwyr Cymraeg. ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ ๐ŸŽตRhanna y rhestr chwarae nawr:
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ Jul 19
speakers living with can now enjoy songs from their past in Welsh, thanks to a and initiative supported by to help care givers across ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ improve their quality of life. ๐ŸŽต Share the playlist now:
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
BBC Cymru Fyw Jul 18
Mae caneuon o'r gorffennol yn gallu helpu cleifion i ddwyn i gof atgofion melys, yn รดl arbenigwyr
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ Jul 18
They absolutely are! And our team in Japan are doing excellent work as well.
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ Jul 18
Weโ€™ve got extensive plans. Watch this space!
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Dydd Miwsig Cymru - Welsh Language Music Day Jul 18
Yfory rydym yn lansio CD a rhestr chawarae wedi greu ar gyfer siaradwyr Cymraeg syโ€™n byw gyda dementia ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŽถ Mae ymchwil gan yn dangos y gall ๐ŸŽถ wella ansawdd bywyd i pobl syโ€™n byw gyda dementia. Rhanna y rhestr chwarae nawr:
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
Dydd Miwsig Cymru - Welsh Language Music Day Jul 18
Tomorrow is launching a CD and playlist curated for Welsh speakers living with dementia ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŽถ Research by shows ๐ŸŽถ can improved quality of life for people living with dementia. Share the playlist now:
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ retweeted
French Embassy UK Jul 18
Diolch yn fawr iawn | Thank you very much , member and Minister for International Relations and the Welsh Language, for this valuable exchange with the Ambassador today.
Reply Retweet Like
Eluned Morgan ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ Jul 18
Replying to @bbcworldservice
Gwych i gwrdd รข Mary Hockaday, Rheolwr gwasanaeth Saesneg Mae gan y BBC World Service gynulleidfa wythnosol o dros 346m o bobl ledled y byd. Rwy'n awyddus i weithio gyda nhw i helpu i godi proffil ymhlith y gynulleidfa fyd-eang enfawr honno. ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ŸŒ๐Ÿ“บ
Reply Retweet Like