Vera Maria Olsson 29 Jul 13
Alltså jag håller med här. Principen är god, men det kommer aldrig fungera i praktiken.