Vincent Karremans Jul 16
Replying to @vincentkar
8. ...te pakken en hebben geld vrijgemaakt voor 50 extra handhavers die vervuilers gaan opsporen (o.a. in zogenaamde “flying squads”). Dat is allemaal redelijk recent gebeurt, dus we hopen dat dat snel een effect heeft. Zo niet, dan moeten we natuurlijk meer .