Eduard Vidal Terrés 🎗 Jun 1
Perquè sense planeta no hi ha futur, avui l’ ens explica com dels infants i joves de i altres lideren la lluita per aturar el canvi climàtic