prima vic 16 May 14
Juliana: "Tu tambiƩn eres 'nona' NONAlgas." Yo: