Twitter | Search | |
Latvijas Vēstnesis
Latvijas Republikas oficiālais izdevums: tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija. Vestnesis.lv uztur oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis”.
18,995
Tweets
164
Following
3,431
Followers
Tweets
Latvijas Vēstnesis Apr 21
🌿🌼Lieldienas ir plaši svinēti svētki, taču svinību diena un tās iemesli var būt atšķirīgi. Ko par to saka vēsture un tradīcijas? Iesakām! Kolēģu publikāciju 👉
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 20
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
No šodienas, 19. aprīļa, visā 🇱🇻valsts teritorijā noteikts ugunsnedrošais laikposms. Esiet uzmanīgi!
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis retweeted
LV portāls Apr 17
❗️ Uzziņa nav izziņa! Uzziņa ir iestādes, kas izdod administratīvo aktu, izsniegts rakstisks dokuments, no kura persona var uzzināt iestādes viedokli par konkrētās situācijas tiesisko regulējumu. 📃Skaidrojums par šo dokumentu LV portālā!
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis retweeted
LV portāls Apr 17
Bērnu ārpusģimenes aprūpe – atbildības traukā lieli vienaldzības caurumi. un aicina reformēt bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, tostarp arī ārpusģimenes aprūpi.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis retweeted
LV portāls Apr 17
Kristīgā kultūra ir pārņēmusi tautas tradīcijas - baznīcā mācītāji aicina krāsot olas un nodoties citām, ar tautas tradīcijām saistītām aktivitātēm. Tā rezultātā ir izveidojusies savāda simbioze, kas nu jau kļuvusi par mūsdienu Lieldienu svinību pamatu.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
Parādniekus aicina labprātīgi samaksāt parādu noteiktā termiņā! 9 jauni paziņojumi grupā "Uzaicinājumi nokārtot saistības":
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS "RĪGAS SILTUMS" 2019. gada jūnijā.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
"Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās" - par šādu tēmu aizstāvēs promocijas darbu filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
42 jaundibināti uzņēmumi, 18 - likvidēti. Kādos uzņēmumos veiktas izmaiņas? Skat. jaunākās :
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
Likumpaklausīgai personai, kura likumīgi citā ES dalībvalstī ir iegādājusies preci un bez muitas un robežsardzes kontroles to ievedusi Latvijā, varētu arī nerasties šaubas, ka tā varētu būt izdarījusi noziedzīgu nodarījumu - tā I. Ziemele un S. Osipova.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
"Apbedīšanas nams - krematorija" lūdz pieteikties 4 pilsoņu piederīgos sakarā ar viņu nāvi. : Rīgas pilsēta piešķir apbedīšanas pabalstu piederīgajiem, kuri uzņemas apbedīšanu.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 18
Kādi valsts nekustamie īpašumi ieguldīti pamatkapitālā? Skat. MK rīkojumu "Latvijas Vēstnesī":
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 17
Ķauķu senkapi un Sniedžu kokogļu ieguves uzkalniņi iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 17
Nodarbojies ar lauksaimniecību un turi dzīvniekus? Ieskaties - jauni !
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 17
Izmaiņas mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtībā! Kas jāņem vērā topošajiem mediatoriem?
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 17
Kāds ir Salacgrīvas ostas plāns? Un kāds - tās ārējais reids? Vairāk par Salacgrīvas ostas robežām lasi jaunajos MK noteikumos. -->
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 17
Kāda būs dezaktivētā šaujamieroča reģistrācijas kārtība? Kā jāizskatās Dezaktivēto ieroču uzskaites žurnālam? Jauni !
Reply Retweet Like
Latvijas Vēstnesis Apr 17
Lai mazinātu zaudējumus, kas 2018. gada sausuma dēļ radīti sējumiem un stādījumiem, piešķirs atbalstu✅ lauksaimniekiem! Atbalsta apmērs - 4 427 733 eiro💶.
Reply Retweet Like