Verotus 25 Jun 15
Verohallinto on julkaissut uusia ohjeita perintö- ja lahjaverotuksesta.