Vall d'Hebron Campus 7 Jun 18
Sessió de tarda en marxa a amb intervenció de Esperanza Zuriguel i la seva comunicació oral sobre la vigilància i identificació del deteriorament agut dels pacients hospitalitzats a