Utpal Das 10 Feb 19
কিছু দিনৰ আগত মুক্তি পোৱা "জাকৈ বাই" শীৰ্ষক মিউজিক ভিদিও। কণ্ঠ দান কৰিছে তৃপ্তি কাশ্যপ। Choreographed by one of my favourites and talented Ashim Gogoi. আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওতো শুনি আৰু চাই ভাল পাইছে। Click -