Twitter | Search | |
Urdd Morgannwg Ganol
Trydar Rhanbarth Morgannwg Ganol
2,289
Tweets
612
Following
1,234
Followers
Tweets
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
Urdd Gobaith Cymru Jun 3
Pobl ifanc yw arweinwyr y dyfodol, ond mae nifer yn arwain a chael effaith yn eu cymunedau ledled Cymru heddiw. 💛 Young volunteers have played a vital role in our work since 1922. For here are some of their stories.
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
Urdd Gobaith Cymru Jun 2
Ar ran plant a phobl ifanc Cymru. Rydym yn eich clywed. Rydym yn sefyll gyda chi. On behalf of the children and young people of Wales. We hear you. We stand with you. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌎🖤
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 29
Diolch i bawb sydd wedi cystadlu yn wythnos yma! Siŵr bod gweld holl dalentau Morgannwg Ganol wedi rhoi gwên ar wyneb pob un🌈 Llongyfarchiadau i bawb⚪️🔴🟢 Ymlaen at Sir Ddinbych 2021!🎶
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 29
a Morus o Adran Bro Taf yn 2il yn y grwp clocsio, da iawn bois!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 29
3ydd i Mali, Begw, Nel (a dad!!) yn her chwaraeon olaf Llongyfarchiadau i chi!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 28
Replying to @yggllangynwyd
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 28
Elen Evans o yn ennill her chwaraeon 4 - sgiliau arbennig!!☕️
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 28
3ydd i Elfyn Dempster gyda’i Champwaith Celf, da iawn!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 28
1af i Daniel a 3ydd i Ioan yn y ddawns werin i fechgyn. Da iawn i Morus sydd hefyd yn aelod o Fro Taf - llongyfarchiadau!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
YGGTonyrefail May 27
Atgofion melys iawn o Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr 2017!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 27
Safle 1af i Greta, Mali a Tom yng nghystadleuaeth Monolog neu Ymgom Bl.7 a dan 19 oed - joio’r perfformiad gweriddiol!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 26
3ydd i Ifan Roberts o yng nghystadleuaeth Dynwarediad
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 26
Llongyfarchiadau eto i Jac Lockett yn her chwaraeon rhif 2 - sgiliau grêt!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
Ysgol Llanhari May 25
Llongyfarchiadau mawr iawn i Jac o 9G ar ddod yn ail yn her chwaraeon Eisteddfod T heddiw! Tipyn o gamp! . Well done Jac, excellent rugby skills displayed, winning second place in the sports challenge today
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 25
3ydd i Lili a Gavin Howard yn cyst newydd Dawns Ystafell Fyw
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol May 25
2il i Jac Lockett a 3ydd i Gwenno Mai Davies yn Her Chwaraeon 1 - llongyfarchiadau!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
Urdd Gobaith Cymru May 25
📺 Dyma ni, amserlen diwrnod cyntaf Eisteddfod T! 📻 Here's your schedule for the first day of Eisteddfod T with and !
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
yggllangynwyd May 23
Edrych ymlaen at Eisteddfod T yr . Braf gweld cystdleuwyr o’r ysgol ar raglen rhagflas ar . Gobeithio gweld mwy cyn diwedd yr wythnos. Looking forward to next week.
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
Urdd Gobaith Cymru May 23
Hei Mistar Urdd... mewn lockdown! 👏❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🤩 Suitably kicking off a virtual Eisteddfod with a Wales-wide virtual music video! Amdani !
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
Urdd Gobaith Cymru May 21
AMSERLEN EISTEDDFOD T 📻📺 Gyda dros 4 mil ohonoch chi wedi cystadlu, dyma ble i fwynhau holl hwyl yr ŵyl wythnos nesa! 😆 All the excitement of next week's will be available to watch live on the main screen with and on your radios with !
Reply Retweet Like