Twitter | Search | |
Urdd Morgannwg Ganol
Trydar Rhanbarth Morgannwg Ganol
2,097
Tweets
617
Following
1,203
Followers
Tweets
Urdd Morgannwg Ganol Apr 11
Llongyfarchiadau i’r timau canlynol daeth i’r brig yn y pel droed 1- 2- 3- Da iawn i bawb daeth i Bencoed heddi!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Apr 11
Tywydd braf yng heddi ar gyfer y pel droed! 250 o aelodau yn cystadlu!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Apr 4
Replying to @garth_olwg
Da Iawn Ella! x
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Apr 4
Da Iawn Brucey
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Apr 4
Replying to @DolauSchool
Da iawn chi!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Apr 4
Er gwaetha’r tywydd 🌧🌧 cawsom ddiwrnod da yng heddi. Da iawn i 1af, 2il a yn 3ydd!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Apr 4
Gêm da rhwng a newydd dechre glawio ETO, ond merched yn joio!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Mar 25
Llongyfarchiadau i Tiegan, Poppy a Rhys! CogUrdd arbennig bore ma yng Diolch i’r coleg am fod mor croesawgar ac i Ryan am feirniadu!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Mar 13
Dim ond ychydig o lefydd ar ôl - cysylltwch: Only a few spaces left - Contact: Leon@urdd.org / 01656 457420
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Mar 5
Swyddfa am heddiw. Eisteddfod Cylch Pontypridd yn y Parc ar Dâr.
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 28
Taith Harry Potter yn ôl yn Sarn am 21:45 Harry Potter visit back at Sarn at 21:45 Diolch
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol retweeted
Aelwyd Porthcawl Feb 27
Bydd unawdwyr o Adran ac Aelwyd Porthcawl ac hefyd yn perfformio ym More Coffi Dysgwyr fore Sadwrn yma 2/3/19. Cyfle perffaith i ddathlu ac ymarfer da ar gyfer yr Eisteddfod Gylch ym Maesteg yr wythnos nesa!
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 28
Taith rhif 2 hanner tymor yma. ydy chi'n barod am griw yr ?
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 26
Nol yn y DU, pawb wedi blino
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 26
Pawb yn barod i weld atyniadau Paris
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 25
Un parc lawr, un i fynd
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 25
Stiwdios Disney yn edrych yn braf iawn heddiw
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 24
Calais yn edrych yn wych heddiw, haul yn ddisgleirio
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 24
Yn Dover yn barod am y siwrne draw i Ffrainc
Reply Retweet Like
Urdd Morgannwg Ganol Feb 14
Llongyfarchiadau i ⁦⁩ pencampwyr rygbi y rhanbarth! Ymdrech arbennig hefyd gan ⁦⁩ yn 2il a ⁦⁩ yn 3ydd. Diwrnod braf!
Reply Retweet Like