Tweede Monitor Oct 18
De onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van Emmen -