Turisme Oct 24
| Què n’extreiem de la 2a edició del fòrum d’ de Catalunya? La subdirectora de Desenvolupament Turístic Territorial de Carme Rubió i de la Taula d’ destaquen la voluntat dels professionals de col·laborar en xarxa.