JOAQUIN FERRERO MONFORT Oct 8
Premis a la sala Barts. Puigneró parla de només 8% de dones en llocs de treball TIC. Es preparen novetats en els plans educatius per fomentar les estius STEM está a l'acte amb