Twitter | Search | |
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales
Trawsnewid trafnidiaeth. Transforming transport. 🏳️‍🌈 Am tocynnau/ymholiadau . For tickets/enquiries . 🚉
4,042
Tweets
192
Following
11,289
Followers
Tweets
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 6h
NEWS: We're working in partnership with , M&H Coaches, Townlynx and to extend the ‘fflecsi’ pilot scheme to Denbighshire. ℹ️ Find out more here:
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 6h
NEWYDDION: Mae TrC yn gweithio mewn partneriaeth â , M&H Coaches, Townlynx a i ymestyn cynllun peilot ‘fflecsi’ i Sir Ddinbych. ℹ️ Mwy o wybodaeth:
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 7h
"Metro will help me get back into work." Discover the opportunities Metro will create for you at Supported by EU funds
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 7h
"Bydd Metro yn fy helpu nol I fyd gwaith." Darganfyddwch y cyfleoedd y bydd Metro yn eu creu i ti yn Cefnogir gan gyllid yr UE.
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 10h
"Metro will help me study where I want to." Discover the opportunities Metro will create for you at Supported by EU funds
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 10h
"Bydd Metro yn fy helpu I astudio ble dwi am wneud hynny." Darganfyddwch y cyfleoedd y bydd Metro yn eu creu i ti yn Cefnogir gan gyllid yr UE.
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 11h
"Metro will help me to travel safely." Discover the opportunities Metro will create for you at Supported by EU funds
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 12h
"Bydd Metro yn fy helpu I deithio'n ddiogel." Darganfyddwch y cyfleoedd y bydd Metro yn eu creu i ti yn . Cefnogir gan gyllid yr UE.
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales retweeted
BTP Wales 12h
We're out across the rail network this morning - so if you're travelling, just text 61016 if you need us 📲 And don't forget your face covering...it's mandatory to wear them on public transport. 😷👍
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales retweeted
BTP Wales 12h
Rydyn ni allan ar draws y rhwydwaith reilffyrdd bore 'ma - felly os ydych chi'n teithio, tecstiwch 61016 os ydych chi ein hangen ni 📲 A pheidiwch ag anghofio eich gorchudd wyneb... mae'n orfodol eu gwisgo ar drafnidiaeth gyhoeddus. 😷👍
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales retweeted
Trafnidiaeth Cymru Trenau Transport for Wales Rail Aug 2
🚊 Metro transformation work: 03 Aug–May 2021 Radyr-Pontypridd–Merthyr Tydfil–Aberdare–Treherbert 🚍 Buses replace trains north of Radyr, Sun to Thurs from 19:40 Timetables are being updated weekly due to , please check before you travel ℹ️
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales retweeted
Trafnidiaeth Cymru Trenau Transport for Wales Rail Aug 2
🚊 Gwaith Trawsnewid Metro: 03 Awst-Mai 2021 Radur-Pontypridd–Merthyr Tudful–Aberdâr–Treherbert 🚍 Bysiau yn lle trenau i'r gogledd o Radur, D.Sul i D.Iau o 19:40 Diweddarwyd amserlenni'n wythnosol o ganlyniad i , gwiriwch eich cyn teithio ℹ️
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales Jul 31
🐉 We achieved the Green Dragon Environmental Standard in 2019/20 in recognition of our effective environmental management and the action we’re taking to understand, monitor and control our impact on the environment. ℹ️ More here
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales Jul 31
🐉 Roeddem wedi ennill Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd yn 2019/20 i gydnabod ein gwaith rheoli amgylcheddol effeithiol a'r camau rydym yn eu cymryd i ddeall, i fonitro ac i reoli ein heffaith ar yr amgylchedd. ℹ️ Mwy yma
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales Jul 31
Hi Dr B. Our colleagues in are patrolling the network to ensure everyone who needs to travel can do so safely ^Bryn
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales Jul 31
Please remember that public transport remains for essential travel only. Our colleagues at are patrolling the network to ensure that those who need to travel are able to do so safely ℹ️ Find out more here:
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales Jul 31
Cofiwch fod trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig. Mae ein cydweithwyr yn yn patrolio'r rhwydwaith i sicrhau bod y rhai sydd angen teithio yn gallu gwneud hynny'n ddiogel ℹ️ Mwy o wybodaeth:
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales retweeted
BTP Wales Jul 31
Our officers are out across the network supporting this weekend. Security and barriers are in operation at Barry Island, Pontypridd and Cardiff Central station. If you need to travel, please remember your face covering and maintain social distancing where you can 😷
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales retweeted
BTP Wales Jul 31
Mae ein swyddogion allan ar draws y rhwydwaith y penwythnos yma. Mae gwarchodwyr diogelwch a rhwystrau ar waith yng ngorsaf Ynys y Barri, Pontypridd a Chaerdydd Canolog. Os oes angen i chi deithio, cofiwch eich gorchudd wyneb a chynnal pellter cymdeithasol lle y gallwch 😷
Reply Retweet Like
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales Jul 31
We became a Real Living Wage employer in 2019/20, which means we pay all eligible employees a minimum hourly wage 13% higher than the current minimum wage. Find out more about our key achievements from 2019/20 here
Reply Retweet Like