Trànsit B-20 Sep 12
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Sentit Sud cap a BARCELONA - NUS TRINITAT | Punt km. 16.5-17.5 | 18:30