Trànsit B-20 Sep 12
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT | Punt km. 6-5 | 17:00