Trànsit B-20 Sep 12
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT-1 CARRIL TALLAT | Punt km. 8-4 | 15:11