Trànsit B-20 Sep 12
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Sud cap a NUS LLOBREGAT-1 CARRIL TALLAT | Punt km. 13-14 | 09:45