Trànsit B-20 Sep 11
Circulació intensa (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT | Punt km. 6-4 | 07:20