Trànsit B-20 Sep 11
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Sud cap a NUS LLOBREGAT | Punt km. 10.5-13.5 | 06:49