Trànsit B-20 Sep 11
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT | Punt km. 15-9 | 19:07