Trànsit B-20 Sep 10
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT | Punt km. 8-6 | 14:45