Trànsit B-20 Sep 10
Circulació amb congestió (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Sud cap a NUS LLOBREGAT-1 CARRIL TALLAT | Punt km. 14.5-16 | 13:02