Trànsit B-20 Sep 9
Calçada tallada (Obres): B-20 | BARCELONA | Sentit Sud cap a NUS LLOBREGAT | Punt km. 10.5-10.7 | 00:32