Trànsit B-10 Sep 6
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT | Punt km. 7-4.5 | 16:50