Trànsit B-10 Sep 5
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Sud cap a NUS LLOBREGAT | Punt km. 12-15 | 07:37