Trànsit B-10 Sep 4
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Sud cap a NUS LLOBREGAT | Punt km. 10-12 | 06:34