Trànsit B-10 Sep 3
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Sud cap a NUS LLOBREGAT-1 CARRIL TALLAT | Punt km. 10.5-13.5 | 07:13