Trànsit B-10 Aug 29
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Sud cap a NUS LLOBREGAT-1 CARRIL TALLAT | Punt km. 10.5-12 | 15:30