Trànsit B-10 Aug 29
Circulació amb retencions (Retenció): B-20 | BARCELONA | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT | Punt km. 11-9 | 15:29